Klavírní zdviž je, jak název napovídá, klavírní výtah. Jde o výtah části mé bakalářské skladby ISIS na text Maxe Frische z třetí části jeho posledního dramatu Triptychon. Zdvižová hudba jako taková vznikla v roce 2003 a postupně jsem ji tříbil s lety až do poslední revize 2012. Je pro mě důležitá jako „harmonická laboratoř“. Je to asi první skladba, v níž jsem se vracel k harmonii, a jako taková byla na JAMU kritizována za „romantičnost“. Technicky má své nedostatky (zejména v centrální B-Dur části), nicméně fakturně si ji dodnes hledím. Na začátku zní na způsob cantu firmu „vlčí“ makedonská ukolébavka, kterou zpívala svým dětem má tehdejší učitelka klavíru a blízká duše, Ema Jedlička-Gogova. Jinak je celá skladba zčásti opravdový a zčásti ironizovaný trauenmarsch-smuteční pochod. Vzedmutí před závěrem nese ve faktuře prvky Skrjabinovy 10. klavírní sonáty. Úvodní citát je z mé oblíbené básnické sbírky Pubertální Henoch od Jana Kameníka. Skladbičku provedla Jarmila Češková-Mrazíková, z nahrávky je použitelná jen část – nebylo dost času na to ji dobře nacvičit.