The Dry Salvages IV vznikl v roce 2006 z hudby k mé neprovedené magisterské orchestrálce Nístěj peci. V jakési sborové soutěži, kde zvítězil sbor „Rozhovor matky s dcerou“, obsadil místo č. 39, což mě dodnes sebemrskačsky těší. Pro mě znamenal tenhle sbor maximální důraz na čistotu výrazu a pak také kontakt s milovaným T. S. Eliotem – při všem vědomí toho, jaké nic jsem ve srovnání s jeho uměním. Vliv na volbu textu měl i Stravinského krásný pozdní sbor na Eliotův text. Sbor nebyl dodnes proveden, sbormistr Martin Franze mě při vidině provedení donutil dokomponovat kytarový part, ale ukázalo se to naprosto zbytečným – jak z hlediska skladby samotné, tak proto, že k provedení stejně nedošlo. The Dry Salvages IV jsou pro mne i jedním z pokusů vyjádřit nenápadným, nevnějškovým, nekatolickým způsobem výraz vlastní transcendentní zkušenosti. Je třeba přiložit ke klíčové dírce oko – říkal Cocteau o Satieho hudbě – podobně jsem to v The Dry Salvages IV chtěl já.