Ryba pro varhany je kratičká skladbička, která se posléze stala harmonickým cantem firmem mé absolventské orchestrální skladby Nístěj peci. Jde o jednoduchou invokační melodii na způsob Satieho Messe des Pauvres se sibeliovskými harmoniemi v závěru.