Kurví kusy vznikly jako celek v roce 2010 a provedl je Ondrej Olos za spolupráce s barytonistou Tomášem Králem a bicistou Vladimírem Třebickým. Geneze cyklu je dlouhá, první část je klavírním výtahem části Creda z Missa Parodia, druhá část je z roku 1999 a zařadil jsem ji do cyklu pro své přesvědčení o nutnosti narušovat cykličnost polyžánrovostí na způsob středověkých hudebních kodexů. Třetí část byla zamýšlena jako píseň pro kapelu Koistinen, v níž jsem tehdy hrál, čtvrtá část je opět výtah z mé skladby na text Richarda Weinera Prasklá kde duha se klene… Kurví kusy vznikaly v pro mě těžké době, kdy jsem odešel z akademie, ztratil možnost provádět kompozice a zároveň si plně uvědomoval, že mě psaní hudby tak snadno nepřejde, ale ani neuživí. Cyklus by měl být věnovaný Prof. Ing. MgA. Ivo Medkovi Ph.D (celek), Ambrosu Strolzovi (třetí část) a Romanu Řezníčkovi, "Řízkovi" (pátá část). Kusy kurvy jsou také kusy mě samotného – souvisí to s mnoha věcmi, které se kolem mne tehdy děly, s polaritou mé povahy, s mými vztahy, sny – kdysi se mi zdálo o nemoci „Vnitřní kurva“, kterou lze onemocnět jak rakovinou bez možnosti vyléčit se. V neposlední řadě je vulgarismus v názvu kompozice „vyššího umění“ subverzí – sprostota ve světě okolo nás (včetně světa „vážné hudby“) rozhodně neodpovídá „duchovnosti“ názvů většiny skladeb vážnohudebních autorů.