Erbarm dich mein z roku 2001 je drobné trio z prvního roku studia. Materiál vznikal dříve, ještě za lekcí Jiřího Smutného, kterému je skladbička věnovaná. Zkoušel jsem si zde především jiné možnosti formování (symetrie/asymetrie), zkoušel jsem, kam až lze dojít s termínem variace, co znamená v dnešní „arti“ hudbě rozložený mollový kvintakord, jak bude (bude-li) působit nezpívaný text, který motivoval melodii, jak zní horna v nízké poloze. Zjistil jsem, že budu dělat partitury pokud možno in C, protože číst transpozice je pruda. Co bylo důležitější: zjistil jsem, že nedovedu a ani nechci psát v linii Webern – Boulez – Grisey. Že nebudu psát ani abstraktní noty, ani mlhoviny, že nebudu psát ani serielně (v Erbarm je k tomu náběh a všechny řady jsou cítěny harmonicky). Že nebudu psát ani konceptuálně, že nebudu jako Smolka, ani jak v Aspiku Rolka. Skladbička je psaná „v jednotě místa a času“ – tempa jsou násobky, nemusí se měnit, vše je řešeno notací (prekérní čtyřiašedesátiny ve „všeobecném tanci“). Originální BWV 721 je jedna z nejkrásnějších (a nejméně typických) chorálních předeher, které od Bacha znám. Premiéru variací Erbarm dich mein provedly Michaela Pitrová na anglický roh, Tjitske Hempenius na hornu a Jitka Zejdová na klavír.